Nordisk Östmission (NÖ), grundad 1956, är en svensk evangelisk luthersk organisation. Inriktningen är som namnet antyder framförallt Östeuropa, men också asiatiska folk, f n Främre Orienten med radiomission på farsi. Syfte är att utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och radiosändningar. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i Östeuropa. NÖ bidrar även med materiell hjälpverksamhet.

NÖ leds av en styrelse med säte i Göteborg och består av minst 9 (för nuvarande 10) oavlönade ledamöter, som väljs av årsmötet. I Sverige finns inga anställda.

Ukraina

Det är nu 11 månader sedan, som Ryssland inledde sitt krig i Ukraina. Under denna tid har Nordisk Östmission fortsatt kontakten med vännerna i de lutherska kyrkorna DELKU och SELKU.

I DELKU har vi framförallt kontakt med biskop Pavlo Sjvarts, som också är pastor i Charkiv,och kyrkostyrelsens ordförande Alexander Gross, som är pastor i Petrodolynske, en ort nära Odessa. I Charkiv är vi med och stöder ett nytt barnhem för funktionshindrade. Vi har också gett stöd till tryckning av kristen litteratur, som delas ut tillsammans med att man delar ut mat.I Petrodolynske har vi hjälpt till med att bygga upp en lekplats där barn kan mötas. Detta har varit mycket viktigt, speciellt efter pandemin, då barn många gånger har suttit hemma ensamma med sina mobiler. Vidare ger vi pengar för inköp av mat som delas ut till behövande. I augusti skickade vi en hjälpsändning från vårt lager i Solberga. En 13 m lång lastbil körde ner till kyrkans församling i Ivano Frankivsk i sydvästra Ukraina. Därifrån har man sedan transporterat vidare innehållet till andra församlingar. Alexander Gross har också tackat ja till att medverka vid vårt årsmöte på Palmsöndagen.

I SELKU har vi framförallt kontakt med biträdande biskopen Oleg Schewtschenko, som bor i Odessa, pastor Sergej Bevs i Dnipro och Miller i Mykolaiv. I SEKLU har vi under flera år gett stöd till löner för anställda i kyrkan. Oleg har berättat för mig att han den senaste tiden har kört oerhört mycket till olika församlingar i SELKU för att fira gudstjänst och hjälpa dem materiellt. Vi har gett pengar för inköp av av hans minibuss. Vi har också här gett stöd till inköp av mat. Dnipro där Bevs är pastor är en stad som fått ta emot många som flytt från östraUkraina. Här har vi gett stöd till ombyggnad av kyrkolokalen samt ekonomiskt stöd för att hjälpa människor med mat och bostad. I Mykolaiv har vi finansierat borrandet av en brunn föratt man skall få tillgång till vatten. Vi har också varit med och finansierat inköp av en mindre lastbil. Under början av 2023 gick en hjälpsändning från vårt lager i Solberga till Mykolajiv. Den var fullastad med mat och kläder.

Nordisk Östmission vill framföra ett tack för det otroliga stöd vi fått från våra många gåvogivare. Vi hoppas att vi skall få möjlighet att stödja våra vänner i Ukraina under många år framöver. Inte minst ber vi, att ni skall vara med i våra förböner för folket i Ukraina och speciellt för dem som står oss nära. Hjälp kommer att behövas under lång tid framöver även efter krigets slut, för att bygga upp allt som raserats.

Det är också viktigt att peka på att även om Ukraina nu är det land vi har störst fokus på, så glömmer vi inte våra bröder och systrar i Lettland, Estland, Litauen, Ryssland, Belarus, Slovakien och Iran.

Martin Wihlborg (ordförande Nordisk Östmission)


Tidigare publicerat 2022-04-14: Nordisk Östmission i Ukraina 2.pdf
Tidigare publicerat 2022-03-07: Nordisk Östmission i Ukraina 1.pdf

Länder förutom Ukraina i vilka NÖ är verksam: Moldavien, Lettland, Ryssland, Litauen samt Främre Orienten.

NÖ ger ut en tidskrift med 4 nummer /år. Den ger en bred information om arbetet genom artiklar om församlingar, barnhem, hjälpsändningar och medarbetare. Genom att sätta in 50:- på NÖ:s pg 42 20 57-0 får man tidskriften.

Redaktion: Margareta Eliasson, ansv utgiv, Anders Eliasson


Nordisk Östmission © 2023