Nordisk Östmission i evangeliets tjänst
Plats: Församlingsfakultetens i Göteborg (FFG) lokaler, Ekmansgatan 3
Tid: Lördagen den 15 oktober med start 09:00
Preliminärt program:
09:00 Inledning och grunden för NÖ verksamhet. Ordföranden i NÖ
10:00 Ukraina. speciellt Charkiv. Pavlo Sjvarts, pastor i DELKU. Föredraget tolkas av Jonas Nilsson
11:00 Ingermanländska kyrkan, speciellt Kronstadt. Pastor Jonas Nilsson
11:45 Kaffe med smörgåstårta
12:30 Översättning av Stengrunden till lettiska. Inese P Johansson
13:00 IFB Institutet för bibelöversättning. Brane Kalcevic
13:45 Avslutningsandakt

Nordisk Östmission (NÖ), grundad 1956, är en svensk evangelisk luthersk
organisation. Inriktningen är som namnet antyder framförallt Östeuropa,
men också asiatiska folk, f n Främre Orienten med radiomission på farsi.
Syfte är att utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom
församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och
radiosändningar. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i
Östeuropa. NÖ bidrar även med materiell hjälpverksamhet.

NÖ ledes av en styrelse med säte i Göteborg och består av minst 9 (för
nuvarande 10) oavlönade ledamöter, som väljs av årsmötet. I Sverige
finns inga anställda.

Länder, i vilka NÖ är verksam: Ukraina, Moldavien, Lettland, Ryssland,
Rumänien samt Främre Orienten.

NÖ ger ut en tidskrift med 4 nummer /år. Den ger en bred information om
arbetet genom artiklar om församlingar, barnhem, hjälpsändningar och
medarbetare. Genom att sätta in 50:- på NÖ:s pg 42 20 57-0 får man
tidskriften.

Redaktion: Bengt Westholm, ansv utgiv, Anders Eliasson

Nordisk Östmission © 2016