Nordisk Östmission (NÖ), grundad 1956, är en svensk evangelisk luthersk organisation. Inriktningen är som namnet antyder framförallt Östeuropa, men också asiatiska folk, f n Främre Orienten med radiomission på farsi. Syfte är att utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och radiosändningar. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i Östeuropa. NÖ bidrar även med materiell hjälpverksamhet.

NÖ leds av en styrelse med säte i Göteborg och består av minst 9 (för nuvarande 10) oavlönade ledamöter, som väljs av årsmötet. I Sverige finns inga anställda.

Ukraina

Nordisk Östmission har i flera decennier stött mission i Ukraina. Det började redan före murens fall, då vi gav stöd till radiomission. Det blev mission på plats när vi i början på 1990-talet började stödja Waldemar Wardaschko som präst i en församling i Charkiv. Waldemar hade då varit vår missionär sedan 1964.

Idag stöder vi framförallt två lutherska kyrkor DELKU (Ukrainas tyska evangelisk-lutherska kyrka) och SELKU (Ukrainas evangelisk-lutherska kyrkosynod). De lutherska kyrkorna i Ukraina är inte stora men eftersom Nordisk Östmission inte heller är en stor organisation, så tror vi att vår hjälp till dessa kyrkor verkligen gör skillnad.

Vi har under krigets första vecka haft kontakt med (mail, samtal och via facebook) pastor Oleg Schewtschenko, som har en central roll i SELKU. Han bor i närheten av Odessa och arbetar mycket för att hjälpa sina församlingsmedlemmar. Han kör kvinnor och barn till gränserna, både till Moldavien dit det är 40 km och till Rumänien dit det är över 300 km. Men han hjälper också många på plats. Behovet av mat och olika sorters vård är mycket stort.

Vi har också haft kontakt med biskopen i DELKU Pavlo Sjvarts som bor i Charkiv, som drabbats mycket hårt av kriget. Hans fru och tre små barn har tagit skydd inne i Ukraina. Han berättar också att man gör allt för att hjälpa andra i Ukraina.

Både Oleg och Pavlo tackar för alla böner och önskar att vi fortsätter att be för dem.

Oleg har framfört att han inte tror att det är möjligt att köra en stor transport till Ukraina men vi har inte gett upp hoppet än. Kanske vi kan försöka hitta någon annan plats att köra transporten till utanför Ukraina, där det finns många ukrainska flyktningar. Vi har också kontaktat ukrainska ambassaden, för att få råd om hur man skulle kunna genomföra en transport från vårt lager i Solberga.

Däremot vet vi att det går att skicka pengar till Ukraina.

Nordisk Östmission har därför beslutat att vi nu vill ge ett speciellt stöd till det ukrainska folket via SELKU och DELKU. Vill du vara med? Vårt plusgiro-konto är 42 20 57-0. Märk gåvan "Blågul nödhjälp".

Martin Wihlborg (ordförande)


Uppdatering 2022-04-14: Nordisk Östmission i Ukraina 2.pdf

Länder förutom Ukraina i vilka NÖ är verksam: Moldavien, Lettland, Ryssland, Litauen samt Främre Orienten.

NÖ ger ut en tidskrift med 4 nummer /år. Den ger en bred information om arbetet genom artiklar om församlingar, barnhem, hjälpsändningar och medarbetare. Genom att sätta in 50:- på NÖ:s pg 42 20 57-0 får man tidskriften.

Redaktion: Margareta Eliasson, ansv utgiv, Anders Eliasson


Nordisk Östmission © 2022